Disclaimer

Kim Moelands heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van het uitgezonden materiaal te achterhalen. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Meent u rechten te kunnen doen gelden dan kunt u zich binnen dertig dagen bij ons melden via het contactformulier.